Bij een bestelling heeft Nummer7andermaal, statutair gevestigd op De Rik 7, Brielle en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 82317356, jouw gegevens nodig om te kunnen zorgen dat de bestelling  bij je thuis wordt afgeleverd. Ik ben er verantwoordelijk voor dat er zorgvuldig en veilig met al je gegevens wordt omgegaan. Je kunt hier onder lezen wat ik met je persoonlijke gegevens doe en waarom ik ze nodig heb. Heb je na het lezen nog vragen neem dan via email  nummer7andermaal@kpnmail.nl  met mij op. De laatste wijziging van het privacybeleid is 24 augustus 2021.

Het privacybeleid is van toepassing op al je persoonsgegevens die je aan Nummer7andermaal hebt verstrekt via een beveiligde verbinding, gewaarborgd d.m.v. het SSL-certificaat. Deze gegevens kunnen o.a. omvatten: naam, naam van contactpersoon, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer en KvK-nummer.  

Nummer7andermaal bewaart deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Deze doelen kunnen zijn: afhandeling van je betaling, verzenden nieuwsbrief, contact via telefoon of email indien noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienstverlening en info te verstrekken en goederen bij je af te leveren.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie hierover vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.